Kontakt: 040-28 74 81

Avfallstrappan

Avfallstrappan –
analys, återbruk och deponi

 

Kontakt

Ring 040-28 74 81
Öppet 7:00-16:00
Våra anläggningar >>

avfallstrappan_2
Det här är de steg i avfallstrappan som ÅGAB Syd AB arbetar med dagligen.

Förebyggande

Vi åker ut och tar prover på plats, kunden tar analys.

Återanvändning

Materialet flyttas under projektet för att sedan återföras.

Återvinning

Övrigt material tas om hand, bearbetas och blir en ny, ren produkt.

Deponi

Säker förvaring av material som inte går att bearbeta.