Kontakt: 040-28 74 81

Lilla stenskolan

Lilla stenskolan –
skillnaden mellan grus och makadam

 

Kontakt

Ring 040-28 74 81
Öppet 7:00-1600
Våra anläggningar >>

Det finns två typer av stenmaterial som ofta förväxlas; singel/grus och makadam. Eftersom grus har formats av vatten, har kornen en rund form och är inte lika kantig som makadam. Det är det som gör att användningsområdena skiljer sig åt mellan de båda.

Grus och makadam är en ändlig naturresurs. Använd därför dessa med förstånd och måtta, så att även kommande generationer kan ta del av dem. ÅGAB har återvunnet material som många gånger kan ersätta dessa material – var en återvinnare genom att spara både miljö och pengar. 

Singel/grus

Grus är ett naturmaterial som huvudsakligen förekommer där inlandsisen dragit fram. Materialet hämtas till exempel från rullstensåsar och siktas i olika kornstorlekar.

Grus används som:

  • vägmaterial och i betongblandningar
  • fyllnadsmaterial och vid murnings- och putsarbeten
  • till vattenreningsfilter och på stränder
  • till lekplatser, som prydnadsgrus, till golfbanor och som dressand på grönytor

Eftersom den viktigaste gruskällan i Sverige är våra rullstensåsar, krävs det en täktplan som preciserar hur utvinningen ska ske samt en plan för hur täkten ska efterbehandlas.

Makadam

Makadam är ett stenmaterial som hämtas ur berg genom att man spränger loss stenar och krossar dem till olika storlekar. Korn mindre än 2 millimeter siktas bort, resten sorteras efter storlek. Makadam har en ojämn kornform, förutom stenens geologiska sammansättning, vilket gör att kornen låser varandra när materialet packas. Det ger en bra stabilitet som lämpar sig för en rad olika användningsområden.

Makadam används:

  • vid vägkonstruktioner i form av förstärkningslager, bärlager, slitlager samt vid asfalttillverkning
  • som ytbeläggning på gångvägar och planer där en viss karaktär önskas
  • som betong och asfalt
  • som dränering runt och under hus