Kontakt: 040-28 74 81

Processer

Provtagning och certifiering

 

Kontakt

Ring 040-28 74 81
Öppet 7:00-16:00
Våra anläggningar >>

Provtagning

Våra miljömyndigheter kräver att det tas prover innan större byggprojekt startar. Vi ser gärna att vi får analysresultaten tidigt för att kunna skicka massorna till rätt mottagning. När det saknas analys kan vi ta prover med fältinstrument, samt samla in prover för analyser.

Vi mäter och följer upp

De fältinstrument vi jobbar med kallas XRF och PID. Med XRF så kan vi mäta metallförekomster i massor. Med PID, så mäter vi förekomsten av oljerester från bränslen och oljor.

Proven skickar vi till ett ackrediterat laboratorium för att få analyser på eventuella metaller, organiska ämnen och PAH (finns ibland i asfalt) i schaktmassorna.

Spårbarhet

Miljömyndigheterna kräver idag att man ska ha full kontroll på varifrån massorna kommer, var de tagits emot, hur de hanterats/bearbetats och var de skickas.

Därför ska man som avsändare anmäla lastningsplats/adress och helst vilken typ av massor man skickar, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer från 2010. Där har man klassat massor i olika farlighetsgrad.

Läs mer i Naturvårdsverkets rapport >>

Certifiering

Företaget följer våra ägares certifieringar för Kvalité (ISO 9001:2008) och Miljö (ISO 14 001:2004)
Vi arbetar även med våra kunders certifieringskrav för bland annat kvalité. Här kan nämnas Hasselfors Garden.