Kontakt: 040-28 74 81

Renare mark

Renare mark –
ett nationellt samarbete

 

Kontakt

Ring 040-28 74 81
Öppet 7:00-16:00
Våra anläggningar >>

Om nätverket

Renare mark är ett nationellt nätverk vars syfte är att vara ett ”Forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten”.

Marksanering kräver att flera olika och spridda kompetenser arbetar tillsammans för att lösa ett växande miljöproblem, så detta nätverk skapades för att samla detta breda fält av kompetenser inom efterbehandling.

Läs mer om Renare mark här >>

Vi i ÅGAB vill aktivt vara med och påverka, därför ser vi kopplingen till Renare Mark som en viktig del i att utveckla framtidens återvinning. 

Vår aktive miljöchef

kent_renare_mark

Kent Högberg, ÅGAB’s miljöchef, är ordförande i den regionala styrelsen för Renare mark. Medlemmarna kommer från Länsstyrelsen, kommuners miljöorganisationer, konsulter, återvinningsföretag och entreprenörer.