Kontakt: 040-28 74 81

Anläggningar

Våra anläggningar i Skåne

 

Skabersjö – Svedala

På vår anläggning i Skabersjö har vi vårt kontor. Här tar vi emot återvinningsbart material och bearbetar. Vi säljer återvunnet material, jord, grus, makadam och ÅGAB-blocken. Anläggningen är på cirka 5 hektar och här har vi en full maskinpark.

Adress: Skabersjövägen 527-0, Svedala
Kontakt: 040-28 74 81
Öppet: 07:00-16:00
Öppna karta >>

Utögatan – Malmö

På Utögatan tar vi emot återvinningsbara massor och schakt samt har en grusterminal. Anläggningen är på cirka 1 hektar.

Adress: Utögatan, Malmö
Kontakt: 0709-114192 (Jan)
Öppet: 06:45-15:45
Öppna karta >>

hander_jord_280x200

Maskängen – Lund

Vår gröna anläggning Maskängen etablerades 2014 och är cirka 10 000 m2 men utvecklas till 40 000 m2. Här tar vi emot gröna massor som jord, parkschakt, träd och liknande, men även schakt, betong och asfalt.

Adress: Maskängen, Lund
Kontakt: 0702-450971 (Daniel)
Öppet: 07:00-16:00
Öppna karta >>

Hedeskoga – Ystad

På vår anläggning i Ystad har vi idag mottagning av schakt, asfalt och betong. Anläggningen är på ca 10.000 m2.

 

Adress: Hedeskoga, Ystad
Kontakt: 040 – 28 74 81

Öppet: 07:00-16:00