Kontakt: 040-28 74 81

Intressenter

Medägare och samarbetspartners –
företagskunder, privatkunder, trädgårdsföretag, anläggare, laboratorier

 

AGAB_Logo

Kunder, medleverantörer, ägare och medarbetare är huvudsakliga intressenter i ÅGAB Syd AB – var och en med olika krav och förväntningar på oss. Våra kunder finns inom alla näringar, främst i Skåne. Vi bygger vår verksamhet på långsiktiga kundrelationer där partnerskap är ett viktigt inslag.

Vi har en liten medarbetarstab och genom ständig utveckling av våra medarbetare kan vi möta både kundernas och övriga intressenters allt högre krav på effektiva helhetslösningar.

ÅGAB Syd AB har tre medleverantörer som är ägare av ÅGAB Syd AB. Detta stimulerar till ett stort ansvar för det dagliga arbetet och intresse för långsiktig utveckling.

Grus i Skåne

Tillsammans med AkkaFRAKT driver vi sajten Grus i Skåne. Där kan du som privatperson beställa och betala för att få jord, grus och makadam hemkört.

SYSAV

SYSAV hanterar avfall i södra Skåne och ägs av fjorton kommuner. 2013 hade de 283 anställda samt en omsättning på 820 MSEK. 2013 tog de emot 984 300 ton avfall och återvann 90% av allt. SYSAV äger 40% av ÅGAB Syd AB, och ser oss som ett viktigt intressebolag. Läs mer på www.sysav.se

sydsten

Sydsten AB tillverkar och levererar betong, torrbruk, krossprodukter och grus i Skåne, Blekinge och Halland. Sydsten ägs till 50% av Skanska AB och 50% av Unicon Beton. 2014 hade de 119 anställda och omsatt 390 MSEK. Sydsten äger 40% av ÅGAB Syd AB och är vår huvudleverantör av betong- och krossprodukter samt grus. Läs mer på www.sydsten.se

AkkaFrakt_logo

AkkaFrakt är ett transport- och logistikföretag i Skåne. Företaget drivs som en ekonomisk förening och ägs av 200 åkare. AkkaFrakt har 500 fordon i sin flotta och hade 2014 en omsättning på 800 MSEK. AkkaFrakt äger 20% av ÅGAB Syd AB och är vår huvudsakliga medleverantör vad det gäller transporter.
Läs mer på www.akkafrakt.se