Kontakt: 040-28 74 81

Schakt – mottag

Schakt-mottagning

Vi tar emot schaktmassor

ÅGAB tar emot schakt enligt fasta rutiner och ser sedan till att massorna sorteras och saneras.

Kraven från myndigheterna är att man ska kunna spåra varifrån massorna kommer, var de hamnar efter behandling på anläggningen och sedan vart de tar vägen ut till godkänd tipp plats.

Rutin vid mottagning

Arbetsledaren ansvarar för att en ursprungskontroll utförs utifrån följande parametrar:

  1. Kund (vem beställer)
  2. Transportör (vem utför transporten)
  3. Arbetsplats (adress)
  4. Analyser skall krävas (skall bifogas)
  5. Mängd (totalt antal ton)

Är det ett mindre arbete med begränsade mängder schakt, så utför vi provtagningar och skickar dem till analys.