Kontakt: 040-28 74 81

Dränera grunden

Dränera grunden – gör det själv

 

Det är viktigt att dränera ordentligt runt hus så att man inte får fuktproblem. Ytvatten skall ledas bort från huset redan innan det tränger ner i jorden. Detta görs genom att luta marken bort från huset. Man bör även tänka på att inte låta växter och planteringar gå ända fram till husväggen utan istället lägga ett lager singel eller dekorativa stenar närmast.

dranering

DRÄNERA GRUNDEN SÅ HÄR:

Undersök om det finns några ledningar i marken innan schaktning och utgrävning påbörjas.

 1. Rensa marken från vegetation.
 2. Gräv ur och spara gärna matjorden för senare bruk.
 3. Det är viktigt att se till att grunden i sig har ett bra skydd mot fukten. Grunden skall tjäras och
  hålkäl göres vid anslutning mellan grund och vägg. Behöver fuktskyddet förstärkas kan en Platonmatta
  alternativt en Pordrän-skiva användas. Den sätts mot den del som ligger under mark.
 4. Lägg en geotextilmatta av klass 2 där makadam och dräneringsslang senare skall läggas. Detta
  för att undvika att omkringliggande jord tränger in i dräneringslagret. Geotextilen viks runt det
  dränerande lagret och drages upp utefter väggen mellan dräneringsskikt och återfyllnad.
 5. Dräneringsledningen skall läggas med en minsta lutning av 1:200. Fyll på med ett lager, cirka
  8 cm, makadam 11–16 runt om slangen och anslut ledningen till det kommunala dagvattennätet
  eller en stenkista. Tänk på att ledningens högsta punkt ska ligga tillräckligt långt under huskonstruktionen, minst 20 cm.
 6. Återfyll med makadam av en grövre sort (exempelvis 16–32). Längs väggar och andra vertikala
  konstruktioner bör det dränerande skiktet vara minst 20 cm brett.
 7. Som slutyta intill husväggen kan man förslagsvis avsluta återfyllnaden med befintlig makadam
  eller dekorativa stenar för att hålla vegetationen bort från huset.

husdrän

Vi rekommenderar dessa material:

• Makadam tex 11–16 mm
• Makadam tex 16–32 mm
• Platonmatta eller dylikt
• Geotextilduk

Räkna ut materialåtgång:

Längd x bredd = m2
m2 x tjocklek = m3
m3 x materialets vikt/m3 = Antal ton material.
Volymvikten kan variera mellan olika leveransställen.

Du behöver det här

• Vattenpass
• Skottkärra
• Korp
• Tumstock
• Spett
• Spade

Tips!

Ta hand om grävmassorna på den egna tomten då
det sparar både transportkostnader och kostnader
för deponi.

stenar_drän