Kontakt: 040-28 74 81

Grusa vägen

Grusa vägen – gör det själv

 

Den bästa tidpunkten för underhåll av grusvägar är på våren när vinterväghållningen är avslutad och tjälen har gått ur jorden. Det är viktigt att se till att dikena vid vägen är tillräckligt djupa så att vattnet inte står kvar i vägbanan utan rinner ner i dikena.

GÖR SÅ HÄR

1. Börja med att hyvla av vägen med en väghyvel eller liknande. Det är viktigt att komma ner en bit i vägbanan så att man inte bara drar av materialet och fyller på material i potthålen.

2. Med en riktig hyvel kan man samtidigt utföra kantskärning. Ofta finns där ganska mycket material
som man kan tillföra vägbanan. Det är viktigt att man får en bombering efter hyvlingen (fall från mitten ut mot kanterna). Ovanstående arbete bör utföras efter ett rejält regn.

3. Så fort som möjligt efter hyvling bör nytt slitlager 0–16 eller 0–18 spridas ut på vägbanan. Lagertjocklek bör vara 3–5 cm och materialetsprides med lastbil som är utrustad med spridargavel.

Tänk på!

Det är stor skillnad mellan bergkrossade produkter och naturgrus. Bergkross har flisigare korn som binder samman materialet bättre. Använder man naturgrusprodukter är kornen i materialet rundare, detta medför att resultatet blir sämre ur packningssynpunkt och materialet ligger inte kvar på vägbanan utan rullar ut i kanterna.

Vi rekommenderar dessa material

• Slitlager, till exempel 0–16 mm eller 0–18 mm.

Räkna ut materialåtgång

Längd x bredd = m2
m2 x tjocklek = m3
m3 x materialets vikt/m3 = Antal ton material.
Volymvikten kan variera mellan olika leveransställen.

Du behöver det här

• Väghyvel
• Lastbil utrustad med spridargavel

Tips!

Om man har för avsikt att saltbinda vägen skall detta göras omgående efter att det nya slitlagret påförts.