Kontakt: 040-28 74 81

Jord

Återvunnen jord –
egentillverkad och från Hasselfors Gardens

 

Få jorden hemkörd >>
Matjord siktad


Regionalt tillverkad jord som blandats
upp med sand och kompost.

Trädgårdsjord


Rotogräsfri jord som är mineralgödslad,
används  för plantering.

Kolla prislistorna i vänster meny för hela vårt utbud
Hasselfors


Vi har hela Hasselfors sortiment av kvalitativa jordar för alla användningsområden.

Kompostjord


Kompostjord luckrar upp och berikar
befintlig jord.