Avfallstrappan

Vi arbetar dagligen inom ramarna för Avfallstrappan

Vi utbildar ert företag i avfallstrappan. Hur man undviker deponi och förbränning till förmån för återbruk, återvinning och minimering. ÅGAB utbildar företagets personal i hantering av samtliga förekommande avfallsslag vid er rivning, byggnation eller annan förkommande entreprenad ute på plats.

Förebyggande
Mindre mängd avfall och mindre farliga ämnen i avfallet sparar resurser och skonar människor och miljö.

Återanvändning
Något som används igen för samma ändamål sparar resurser.

Materialåtervinning
Material från avfall som används i nya produkter sparar jungfruliga material och energi.

Energiåtervinning
Förbränning och produktion av biogas ger värme, el och drivmedel och minskar behovet av fossila bränslen.

Deponering
Säker förvaring minskar avfallets miljöpåverkan men gör det svårt att använda materialen på nytt.
Statistik hämtar du genom att logga in på vår kundportal och spårbarhet är en självklarhet för oss.

Avfallstrappan Illu

Återvinning

Affärssegment

Produkter

Dags att byta webbläsare

Ågab.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare