03
Dec
Agab Forbranning

Höjd avfallsförbränningsskatt från och med den 1 januari 2021

Den 1 april började en ny lag gälla om skatt på avfall som förbränns. Förbränningsskatten införs i tre steg:

Höjningen är ett led i regeringens arbete för att uppnå en resurseffektiv och giftfri avfallshantering med det långsiktiga målet att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Återvinning

Affärssegment

Produkter

Dags att byta webbläsare

Ågab.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare