Renare mark

Vi arbetar för renare mark, mot föroreningar i mark och vatten

Renare mark är ett nationellt nätverk vars syfte är att vara ett ”Forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten”. Marksanering kräver att flera olika och spridda kompetenser arbetar tillsammans för att lösa ett växande miljöproblem. Detta nätverk skapades för att samla ett brett fält av kompetenser inom efterbehandling. Vi på ÅGAB vill aktivt vara med och påverka, därför ser vi kopplingen till Renare Mark som en viktig del i att målmedvetet utveckla framtidens återvinning.

Återvinning

Affärssegment

Produkter

Dags att byta webbläsare

Ågab.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare