Återvunnet

Vi återvinner olika slags rivningsmassor och parkavfall till nya produkter

ÅGAB tar emot och återvinner olika slags rivningsmassor. Mottagningen sker under rigorös kontroll och följer gängse lagar och regler. En del rivningsmassor kan återanvändas till nya produkter medan andra kräver deponi eller förbränning. Vi återvinner och säljer Asfaltskross, betongkross, matjord, tegel, plast, wellpapper, skrot och trä i olika fraktioner för olika användningsområden.

Återvinning

Affärssegment

Produkter

Dags att byta webbläsare

Ågab.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare