Grus och Sand

Vi erbjuder grus och sand för alla typer användning, återvunnet och jungfruligt material.

Grus är ett naturmaterial som huvudsakligen förekommer där inlandsisen dragit fram. Materialet hämtas till exempel från rullstensåsar och siktas i olika kornstorlekar.

Grus används som:
•  Vägmaterial och i betongblandningar
•  Fyllnadsmaterial och vid murnings- och putsarbeten
•  Till vattenreningsfilter och på stränder
•  Till lekplatser, som prydnadsgrus, till golfbanor och som dressand på grönytor

Eftersom den viktigaste gruskällan i Sverige är våra rullstensåsar, krävs det en täktplan som preciserar hur utvinningen ska ske samt en plan för hur täkten ska efterbehandlas. Här finns det stora möjligheter att spara både på ekonomin och på vår miljö. Fråga oss gärna då vi har stor erfarenhet av såväl stora som små projekt.

Återvinning

Affärssegment

Produkter

Dags att byta webbläsare

Ågab.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare