Ågabs delägare och partners

Ågabs delägare och partners

Kunder, medleverantörer, delägare och medarbetare är huvudsakliga intressenter i företaget – var och en med olika krav och förväntningar på oss. Våra kunder finns inom alla näringar, främst i Skåne. Vi bygger vår verksamhet på långsiktiga kundrelationer där partnerskap är ett viktigt inslag. Tre medleverantörer är delägare i ÅGAB Syd AB. Detta stimulerar till ett stort ansvar för det dagliga arbetet och intresse för långsiktig utveckling.

 

SYSAV hanterar avfall i södra Skåne och ägs av fjorton kommuner. 2016 hade de 306 anställda samt en omsättning på ca. 876 MSEK. 2016 tog de emot 812 000 ton avfall och återvann 92% av mottaget material. Knappt 2% av mottaget avfall deponerades för säker förvaring. SYSAV äger 40% av ÅGAB Syd AB, och ser oss som ett viktigt intressebolag.

Läs mer på www.sysav.se

 

 

Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, krossprodukter och grus i Skåne, Blekinge och Halland. De är även utvecklare av dessa produkter och erbjuder tillhörande tjänster tillsammans med en unik kompetens inom de områden där produkterna används. Sydsten ägs till 50% av Skanska AB och 50% av Unicon Beton. 2016 hade de 113 anställda och omsatte ca. 529 MSEK. Sydsten äger 40% av ÅGAB Syd AB och är vår huvudleverantör av betong- och krossprodukter samt grus.

Läs mer på www.sydsten.se

 

 

Akkafrakt är en transport- och logistikkoncern i Sydsverige. Kunderna finns inom bygg, handel, industri, jordbruk och offentlig sektor. Företaget drivs som en ekonomisk förening och ägs av 200 åkare. Akkafrakt har 500 fordon i sin flotta och hade 2016 en omsättning på ca. 800 MSEK. Akkafrakt äger 20% av ÅGAB Syd AB och är vår huvudsakliga medleverantör vad det gäller transporter.

Läs mer på www.akkafrakt.se

Återvinning

Affärssegment

Produkter

Dags att byta webbläsare

Ågab.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare